Länkar

Via denna sida kan ni komma åt diverse länkar till exempelvis andra trädgårdsmästare, trädgårdsinspiration och så vidare.

Utbildning

http://www.hig.se
Trädgårdsmästarprogrammet, Högskolan i Gävle

http://www.wij.se/
Wij trädgårdar i Ockelbo

http://www.slu.se
Sveriges lantbruksuniversitet, för andra utbildningar och kurser

Trädgårdssidor

http://www.odla.nu/
Odla.nu, trädgårdsforum och information

http://www.bogront.se/
Nätverk av garden centers med växtlexikon

Om trädgård & hälsa

http://www.healinglandscapes.org/
Therapeutic Landscapes Network

http://www.ltj.slu.se/
Alnarps rehabträdgård

http://www.slu.se/
Kortare text av Patrik Grahn, professor SLU

http://www.tradgardsmastarna.com/
Nätverket Trädgårdsmästarna om trädgård och hälsa

http://www.dn.se/
Artikel i DN

http://www.slu.se/
Natur, hälsa och trädgård – magisterprogrammet vid SLU Alnarp

Trädgårdar i mitt hjärta

http://www.gotbot.se/
Göteborgs botaniska trädgård

http://www.tradgardsforeningen.se/
Trädgårdsföreningen, 1800-talspark i centrala Göteborg

http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-trengwaintongarden
Trengwainton Garden, Penzance, Cornwall

http://www.heligan.com/
The Lost Gardens of Heligan, St. Austell, Cornwall

http://www.trevarno.co.uk/
Trevarno, Crowntown, Cornwall

http://www.edenproject.com/
The Eden Project, Bodelva, Cornwall

Tack!

http://www.svenskbilddesign.se
Webbdesigner som har tagit fram denna hemsida.