Om företaget

Företaget drivs av mig, Anna Wadebro, som är utbildad till trädgårdsmästare på Wij trädgårdar i Ockelbo. Min utbildning hade inriktningarna design och hälsa och gavs av Högskolan i Gävle. Förutom att erbjuda tjänster inom trädgårdshantverket är det min ambition att hälsotanken skall genomsyra verksamheten. För mig innebär god förvaltning av gröna miljöer hälsovinster för såväl privatpersoner som yrkesfolk. (Är du särskilt intresserad av detta ämne skall du se vidare under mina länkar!)

Privat har jag vistats mycket i England och under utbildningen tog jag chansen att få praktisera som trädgårdsarbetare på Trengwainton Garden i Cornwall. I trädgårdssammanhang inspireras jag mycket av den traditionella, engelsk cottage-stilen men samtidigt fascineras jag av smarta, snygga och hållbara lösningar för odling och trädgård i urbana miljöer. Denna spännvidd mellan traditionellt och modernt ger goda förutsättningar för att du som kund ska bli nöjd med vårt samarbete, oavsett vem du är.

Jag är bosatt i Mölndal och verksam i Göteborgsregionen, Bohuslän och Halland. Är det rimligt kan jag även åta mig uppdrag i andra delar av landet.

Företaget är godkänt för F-skatt.