Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/hooks.php on line 10

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/hooks.php on line 15

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/hooks.php on line 18

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/hooks.php on line 21

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/hooks.php on line 32

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/hooks.php on line 37

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/theme-functions.php on line 877

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/theme-functions.php on line 1262
<br /> <b>Warning</b>: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in <b>/home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/theme-functions.php</b> on line <b>1153</b><br /> Anna Wadebro | Om företaget
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/theme-functions.php on line 1184

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/theme-functions.php on line 242

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/theme-functions.php on line 442

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/theme-functions.php on line 247

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/goteborg/public_html/jordnarmare/wp-content/themes/bigfeature/library/functions/theme-functions.php on line 442

Om företaget

Företaget drivs av mig, Anna Wadebro, som är utbildad till trädgårdsmästare på Wij trädgårdar i Ockelbo. Min utbildning hade inriktningarna design och hälsa och gavs av Högskolan i Gävle. Förutom att erbjuda tjänster inom trädgårdshantverket är det min ambition att hälsotanken skall genomsyra verksamheten. För mig innebär god förvaltning av gröna miljöer hälsovinster för såväl privatpersoner som yrkesfolk. (Är du särskilt intresserad av detta ämne skall du se vidare under mina länkar!)

Privat har jag vistats mycket i England och under utbildningen tog jag chansen att få praktisera som trädgårdsarbetare på Trengwainton Garden i Cornwall. I trädgårdssammanhang inspireras jag mycket av den traditionella, engelsk cottage-stilen men samtidigt fascineras jag av smarta, snygga och hållbara lösningar för odling och trädgård i urbana miljöer. Denna spännvidd mellan traditionellt och modernt ger goda förutsättningar för att du som kund ska bli nöjd med vårt samarbete, oavsett vem du är.

Jag är bosatt i Mölndal och verksam i Göteborgsregionen, Bohuslän och Halland. Är det rimligt kan jag även åta mig uppdrag i andra delar av landet.

Företaget är godkänt för F-skatt.